Dátum výstavy: 13. 07. 2013 - 31. 08. 2013
Miesto konania výstavy: Snina
Dátum výstavy: 13. 01. 2012 - 31. 01. 2012
Miesto konania výstavy: Bratislava