Dátum výstavy: 03. 10. 2012 - 31. 10. 2012
Miesto konania výstavy: Snina