Dátum výstavy: 05. 10. 2013 - 05. 11. 2013
Miesto konania výstavy: Snina