Dátum výstavy: 07. 06. 2012 - 30. 06. 2012
Miesto konania výstavy: Bratislava