Dátum výstavy: 29. 03. 2014 - 30. 04. 2014
Miesto konania výstavy: Snina