Dátum výstavy: 01. 05. 2013 - 25. 05. 2013
Miesto konania výstavy: Snina