Dátum výstavy: 10. 07. 2013 - 31. 08. 2013
Miesto konania výstavy: Bratislava