Dátum výstavy: 31. 12. 2013 - 28. 02. 2014
Miesto konania výstavy: Michalovce