Dátum výstavy: 23. 09. 2013 - 23. 10. 2013
Miesto konania výstavy: Snina