Dátum výstavy: 19. 06. 2013 - 28. 06. 2013
Miesto konania výstavy: Bratislava