Dátum výstavy: 10. 07. 2012 - 10. 09. 2012
Miesto konania výstavy: Bratislava