Dátum výstavy: 09. 04. 2014 - 23. 04. 2014
Miesto konania výstavy: Bratislava