Dátum výstavy: 30. 05. 2013 - 30. 06. 2013
Miesto konania výstavy: Snina