Dátum výstavy: 10. 07. 2012 - 02. 09. 2012
Miesto konania výstavy: Snina