Dátum výstavy: 03. 10. 2013 - 13. 10. 2013
Miesto konania výstavy: Snina