Dátum výstavy: 16. 02. 2012 - 02. 03. 2012
Miesto konania výstavy: Bratislava