Dátum výstavy: 16. 05. 2014 - 31. 05. 2014
Miesto konania výstavy: Humenné