Dátum výstavy: 02. 10. 2013 - 30. 10. 2013
Miesto konania výstavy: Humenné