Dátum výstavy: 04. 10. 2012 - 20. 10. 2012
Miesto konania výstavy: Michalovce