Dátum výstavy: 07. 12. 2011 - 07. 01. 2012
Miesto konania výstavy: Bratislava