Dátum výstavy: 07. 03. 2012 - 25. 03. 2012
Miesto konania výstavy: Bratislava