Dátum výstavy: 12. 04. 2013 - 30. 04. 2013
Miesto konania výstavy: Snina