Dátum výstavy: 01. 04. 2014 - 30. 04. 2014
Miesto konania výstavy: Humenné