Dátum výstavy: 03. 10. 2012 - 30. 10. 2012
Miesto konania výstavy: Humenné