Dátum výstavy: 02. 10. 2013 - 18. 11. 2013
Miesto konania výstavy: Humenné