Dátum výstavy: 06. 12. 2012 - 31. 01. 2013
Miesto konania výstavy: Bratislava