Dátum výstavy: 13. 01. 2012 - 31. 01. 2012
Miesto konania výstavy: Bratislava