Dátum výstavy: 02. 01. 2013 - 28. 02. 2013
Miesto konania výstavy: Snina