Dátum výstavy: 07. 10. 2011 - 27. 11. 2011
Miesto konania výstavy: Humenné
Dátum výstavy: 27. 05. 2011 - 30. 06. 2011
Miesto konania výstavy: Snina
Dátum výstavy: 26. 09. 2010 - 10. 10. 2010
Miesto konania výstavy: Snina
Dátum výstavy: 15. 08. 2010 - 29. 08. 2010
Miesto konania výstavy: Antalovce, Ukrajina