Dátum výstavy: 05. 10. 2012 - 05. 11. 2012
Miesto konania výstavy: Snina