Dátum výstavy: 21. 05. 2013 - 10. 06. 2013
Miesto konania výstavy: Bratislava