Dátum výstavy: 04. 10. 2012 - 06. 10. 2012
Miesto konania výstavy: Snina