Dátum výstavy: 10. 04. 2013 - 02. 05. 2013
Miesto konania výstavy: Košice