Dátum výstavy: 03. 10. 2013 - 03. 11. 2013
Miesto konania výstavy: Košice