Dátum výstavy: 06. 10. 2012
Miesto konania výstavy: Nová Sedlica