Dátum výstavy: 05. 07. 2013 - 30. 12. 2013
Miesto konania výstavy: Snina