Dátum výstavy: 03. 05. 2012 - 31. 05. 2012
Miesto konania výstavy: Košice