Dátum výstavy: 08. 10. 2011 - 08. 11. 2011
Miesto konania výstavy: Snina