Dátum výstavy: 30. 11. 2010 - 07. 01. 2011
Miesto konania výstavy: Košice