Dátum výstavy: 15. 08. 2010 - 29. 08. 2010
Miesto konania výstavy: Antalovce, Ukrajina