Dátum výstavy: 01. 10. 2011 - 10. 10. 2011
Miesto konania výstavy: Zemplínske Hámre