Dátum výstavy: 09. 10. 2010 - 09. 11. 2010
Miesto konania výstavy: Snina