Dátum výstavy: 29. 09. 2011 - 23. 10. 2011
Miesto konania výstavy: Košice