Dátum výstavy: 24. 09. 2010 - 25. 10. 2010
Miesto konania výstavy: Bratislava