Dátum výstavy: 07. 10. 2010 - 30. 11. 2010
Miesto konania výstavy: Humenné