Dátum výstavy: 27. 10. 2011 - 27. 11. 2011
Miesto konania výstavy: Snina