Dátum výstavy: 25. 03. 2011 - 25. 04. 2011
Miesto konania výstavy: Pezinok