Dátum výstavy: 26. 05. 2011 - 30. 06. 2011
Miesto konania výstavy: Košice