Dátum výstavy: 26. 09. 2010 - 10. 10. 2010
Miesto konania výstavy: Snina