Dátum výstavy: 05. 10. 2011 - 31. 10. 2011
Miesto konania výstavy: Snina